Linneblå 2011-2012

ProQvi

Festival av vitrysk kultur Linneblå (Lin och Blåklint) ,

Helsingborg,

augusti 2011 och 2012

med stöd från Ungdomsstyrelsen och i samarbete med: Helsingborg Stad, SKRUV, Bauder Text&Kom, Galleri Purpur, Sundsgården Folkhögskola, Minsk Konstgymnasiet, Dunkers kulturhus, S:a Anna och S:a Maria kyrkor, Biografen Röda Kvarn.

Under Augusti 2011 och 2012 har festival av vitrysk kultur ägd rum i Helsingborg. Mer information hittar du på festivalens egen hemsida.

 

Nästa gång planeras festivalen som ett internationellt evememang med aktiviteter i och utanför Helsingborg, att hållas i september 2014.

ProQvi © 2014 All Rights Reserved Foto: Tania Bauder & Daria Petrachkova