i bildform

ProQvi

Det finns ett annat sätt att berätta om projektet. I fall man kan tänka bildligt...

Bild 1: organisation.

 

Projektet ett nätverk, och kvinnoföreningen ProqQvi är spindel i nätet för att, å ena sidan, fånga upp olika intressen hos målgruppen, och å andra sidan, tillhandahålla information om relevanta aktiviteter hos olika aktörer.

 

Viktiga delar i det hela är, å ena sidan, samarbetsorganisationer som har samlad information om aktivitetsutbudet, och å andra sidan, engagemangsguider - ambassadörer för aktiv livsstil och egenmakt.

 

Tillsammans utgör vi ett nätverk för att sprida och utbyta information om både personers fritidsintressen (förfrågan) och matchande aktiviteter (erbjudande).

 

Detta gör vi för att nå till dem tjejer och kvinnor som i dagsläget inte är med i några intresseorganisationer (t.ex. föreningar), och hjälpa dem att hitta rätt till en tilltalande sysselsättning.

 

Om det inte redan finns en sådan insats (eller om inte vi lyckades att hitta den), hjälper vi till att anordna en aktivitet/arrangemang i linje med det uppvisade intresset. (se bild 2: process)

 

ProQvi © 2014 All Rights Reserved Foto: Tania Bauder & Daria Petrachkova