om projektet tusenmila

ProQvi

med stöd från Ungdomsstyrelsen och i samarbete med:

Det är lika viktigt att ta vara på gömda kompetens och intressen, som att vara en engagerad medborgare, som att känna samhörighet och vara en del av gruppen av människor med samma intressen - tycker vi i kvinnoföreningen. Oavsett om det gäller kvinnor eller män. Men särskilt om det gör det, tycker vi att det är så orättvisst, att kvinnornas initiativ och erfarenhet inte får den uppmärksamhet de förtjänar. På det sättet försummas mycket av samhällets resurser; unik kompetens och färdigheter tas aldrig upp och valideras.

 

Vi kom därmed överens med samorganisationen för kommunens föreningar (BFSO), Bjuvs kommun och Ungdomsstyrelsen om att inom projektet Tusenmila Tjejklubben arbeta aktivt för att hjälpa kvinnor med att utveckla deras engagemang, stärka självkänslan och bli till aktiva medborgare i ett civilt samhälle. Målgruppen för insatsen är tjejer i ålder 16-46 som inte är aktiva i olika samhälleliga sammanhang. Till exempel föreninglivet.

 

Projektet är menat som tvåårig där del 1 pågår under 2014 och målet för detta året är

- att skapa ett nätverk av engagerade personer inom olika verksamheter,

- att skapa allmänt medvetande om dem existerande insatser och aktiviteter hos målgruppen

- att föra samman föreningar (och andra fritids- och intresseaktörer) och kvinnor .

 

ProQvi hr sitt säte i Bjuvs kommun men projektet är inte begränsat till en kommun utan tanken är att samarbetet går över gränser, av sektorer som kommuner, och ska spridas även i Klippan, Svalöv och Åstorp.

 

Man kan säga att projektet hänger på tre nyckelord: trygghet, tillsammans och förändring. Förändring i en situation då en stor grupp i samhället är exkluderad ur samhällets liv och oengagerad, kan ske om vi tillsammans, i en grupp av tjejer, ska under trygga förutsättningar ta del av samhällets intresseutbud. Även tillsammans, i en grupp av engagerade mäniskor från olika organisationer, ska vi på egna villkor skapa ett forum för förändringar . ProQvi är inget mer än en spindel i nätet.

 

Föreningslivet kan visst introduceras på det sättet att det skulle kunnat hjälpa att förverkliga tjejers ambitioner, färdigheter och intressen. Då är det viktigt att hitta en hållbar modell för olika aktörer att samarbeta kring en och samma målgrupp, och kommunicera om idéer och resultat effektivt.

 

Det vi vill åstadkomma är att det skulle bli enkelt för tjejer att komma fram och genom med sina initiativ, känna och hitta till grupper med samma intressen och att det skulle finnas ett hållbart flexibelt system av stöd för dessa, via föreningar, kommun och varför inte privat sektor, genom företags strävan att verka på ett socialt ansvarsfullt sätt.

 

Det unika med projektet är att det inte är tänkt som en traditionell organisation, med en ägare och samordnare och en rad av då i förväg inplanerade aktiviteter, som hålls av denna samordnare. Utan istället, med en förening som är fortfarande en ansvarig samordnare för projektet, ska information om aktiviteter och kompetensinsatserfrån andra aktörer samlas in och erbjudas till målgruppen. Detta bidrar till mer effektiv tillvaratagande av kompetens inom olika föreningar och matchning av den kompetensen mot kvinnornas egna intressen och erfarenhet.

 

Det är precis lika viktigt att se en mängd av möjligheter inom en person, som en mängd av möjligheter inom en förening; tillsammans kan de kombineras och sammanställas i många fler fruktbara konstellationer än det som traditionella synen på föreningsaktiviteter förutsätter. Inom näringslivet kallas det för affärsutveckling. Nåväl, för att ideellt engagemang inte skulle tappa sin position i konkurrensen med underhållning och pengaintressen, behöver den minst lika mycket bra kvalité för sin verksamhetsutveckling. Inom projektet är det tänkt att bidra till en kravlöst stöd för samhälleliga insatser och initiativ.

 

Detta bidrar till att personer får, förutom utlopp och form för sina intressen, också vara ambassadörer för föreningslivet i sin helhet, ideell verksamhet och samhälleligt engagemang. En helhetssyn som främjar mångfaldig inkludering i fritidsaktiviteter är formulerat av Ungdomsstyrelsen som engagemangsguidning. Vår satsning på involvering av flera aktörer och medvetet avståndstagande från tydlig hierarki i samordning av aktiviteter gör också att systemet av engagemangsguider kan bli mera utsprett och på det sättet mindre beroende på en enda organisation eller resurskälla. Detta synsätt är möjligt tack vare att en paraplyorganisation för föreningar (BFSO) är en samarbetspartner i projektet.

 

Inom projektet planeras bl.a. följande möjligheter att erbjudas och aktiviteter att genomföras:

- individuell coachning för kvinnor: prata om sina idéer, ambitioner och inte minst tvivel;

- studiebesök och utflykter;

- erfarenhetsutbyte;

- matchning av egna intressen till utbudet av föreningsaktiviteter;

- planering och genomförande av mini-projekt;

- utbildningar för och av kvinnor;

- arrangemang som lyfter föreningsliv och samhälleligt engagemang.

 

Det är fritt för föreningar- medlemmar i BFSO att anmäla sitt intresse för projektets insatser och ansluta sig till aktiviteter inom projektet. För övriga föreningar, att ansluta sig till projektet kostar 300 kr för hela året.

 

Inom projektet kan kvinnoföreningen erbjuda ett subventionerat medlemskap (för året 2014) för tjejer vilket gör deltagande i alla aktiviteter kostnadsfritt. För övriga tillkommer avgifter beroende på aktivitets utformning.

 

ProQvi © 2014 All Rights Reserved Foto: Tania Bauder & Daria Petrachkova